Arbetet med Kasnäs nya Paviljong har påbörjats. Vi beklagar buller och besvär som förorsakas av byggarbetsplatsen.
Vår restaurang och butik betjänar normalt under hela byggnadsfasen.