Sample title

KIVAQ

Behöver ditt team en möjlighet att få utveckla arbete och arbetsvälbefinnande tillsammans en bit bort från vardagen? Reflektera kring hur ert team fungerar just nu, identifiera vilka resurser ni sitter på och utveckla era problemlösningsförmågor? Vill ni göra detta i en lugn vacker skärgårdsmiljö med god mat och med möjlighet till motion och bad? KivaQ producerar tjänster och produkter för företag och organisationer för att mäta och utveckla personalens arbetsvälbefinnande. KivaQ erbjuder tillsammans med Hotel Kasnäs både kortare och längre skräddarsydda helheter för grupper och arbetsteam. Ta kontakt och berätta vilka behov och målsättningar just ni har.