HÅLLBARHET

Vi vill ta vårt ansvar och strävar därför aktivt till en hållbar turism och utveckling. Nedan kan du bekanta dig med vad vi gör redan idag för att kunna erbjuda våra kunder produkter och tjänster av bra kvalitet och som samtidigt är skonsamma för vår miljö.

SVANENMÄRKET - Hållbar utveckling i Kasnäs

Ab Kasnäsudden Oy, Hotel Kasnäs och Kasnäs Paviljong, har arbetat med frågor kring hållbarhet under en lång tid. Målsättningen har varit att göra hållbar utveckling till en allt viktigare del av vår verksamhet. Ett steg i denna process har varit att miljömärka våra produkter och tjänster med Svanenmärket, Nordens främsta miljömärke. Genom Svanenmärkningen kan vi erbjuda våra kunder hälsosammare, tryggare och mindre miljöbelastande produkter och tjänster.

Vi tror att miljövänliga lösningar och alternativ som ökar individens välbefinnande i framtiden i allt högre grad kommer att påverka köpbeslut och konsumenternas beteende. I Svanenmärkets kriterier beaktas tjänsternas miljöpåverkan ur många olika aspekter. Klimatpåverkan får en allt större betydelse i kriterierna år efter år, säger hotellchef Tanja Liljeqvist.

Vi vill vara en föregångare och det är mycket viktigt för oss att kunna erbjuda ett hållbart alternativ för våra hotell- och restaurangkunder. De Svanenmärkta produkterna och arbetsmetoderna är en del av vår vardag. Närheten till naturen, lugnet och tryggheten bidrar till att vi kan erbjuda kunderna en hållbar helhet, sammanfattar Liljeqvist.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar med hållbar utveckling och Svanenmärket är du välkommen att kontakta hotellchef Tanja Liljeqvist tel. 040 535 2105, tanja.liljeqvist@kasnas.com.

Havsvatten

Allt vatten du dricker, duschar och badar i här hos oss är havsvatten renat i vårt eget reningsverk.

Vinden

Högsåras tre vindmöllor Frej, Ilo och Flora bidrar till att vi har ljus på Kasnäsudden. All Kasnäsuddens el kommer från förnybara energikällor. Vår städbil rullar på el.

Värme

Vi sparar på värme. Utebadet, badhuset och restaurangen värms upp med restenergi som tagits tillvara från det bredvidliggande moderbolaget AB Salmonfarm Oy.

Sortering

För oss är sortering av avfallen ytterst viktigt. I hotellrummen kan även du hjälpa till, eftersom avfallskärlen ger dig möjlighet till att själv sortera. I restaurangen finns även skilda kärl för energiavfall och bioavfall.

Närproducerat

Vi samarbetar med lokala aktörer och erbjuda våra kunder närodlade och närproducerade produkter i restaurangen, butiken och badhuset. Vår egenodlade regnbågslax serveras på restaurangen och finns även att inhandlas i butiken.

Your image
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline